Általános szerződési és felhasználási Feltételek.

Szolgáltató adatai:

A szolgáltató neve: Gold Sales Kft.

A szolgáltató székhelye: 2724 Újlengyel, Határ út 12.

Cégjegyzékszáma: 13-09-216772

Adószám: 27516436-2-13

Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve (cégbíróság): Budapesti cégbíróság

A szerződés nyelve: magyar

 

Alapvető rendelkezések

1.1. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

1.2. Hatály, az áSZF módosítása.
A jelen ÁSZF rendelkezéseit az alvaseve.hu oldal üzemeltetője módosítani jogosult, amennyiben az oldalon változtatásokat eszközöl.

1.3. A weboldal, mint szerzői jogi mű szerzői jogi védelem alatt áll, de különösen vonatkozik ez az oldal tartalmára, melyet Pálffi Brigitta, Érczy Zsolt, és a “nagy alváskönyv” szerzői szerkesztettek. Ettől eltérő esetekben a szerző(k) feltüntetése közvetlenül a szerzemény/tartalom alatt található.

1.4. Rendelkezésre állás.

A web oldalon található programok és tartalmak eléréséhez az oldalon található elérhetőségek biztosítanak hozzáférést.  Az adatkezelési szabályokat (különösen a regisztrációra és a játékra vonatkozóan a játékhoz és a regisztrációhoz kapcsolt tájékoztató ad részletes felvilágosítást.

1.5. Az adatvédelmi tájékoztató elérhetőségére, a regisztráció és a nyereményjáték részvételi feltételeiben vannak rögzítve.

1.6. A későbbiekben, az esetlegesen az oldalon megvásárolható termékekre és szolgáltatásokra vonatkozóan a termékek vagy szolgáltatások pontban illetve a jelen ÁSZF módosított változatában lesznek találhatóak útmutatások. Jelen pillanatban az oldalon termek vagy szolgáltatás közvetlenül nem vásárolható.

1.7. Amennyiben ez a szolgáltatás elérhető lesz a Szolgáltatónak részletesen fel kell tüntetni a termék nevét, leírását, és a termékekről fotót jelenítet meg. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, bizonyos esetekben illusztrációként szerepelhetnek, de arra a kép alatt látható módon fel kell hívni a figyelmet.

1.8. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató köteles teljes körűen tájékoztatni Felhasználókat az akció időtartamáról.

Rendelés menetét a későbbiekben is meghatározhatja de legkésőbb a termek vagy szolgáltatás megjelenéséig.

1.9. A rendelés menetének részletes leírása, a bejelentkezésről a termék kosárba helyezéséig külön menü pontban található majd.

Vegyes rendelkezések

1.10. Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni. Felhasználó és a Szolgáltató a jelen Szabályzat hatálya alá tartozó, megegyezéssel 30 (harminc) naptári nap alatt nem rendezhető esetleges jogvitákra nézve kikötik a Fővárosi Bíróság/Törvényszék illetékességét.

Budapest, 2021. 11 .hó 23 nap