Gyakori alvászavarok

Az alvás és ébrenlét váltakozása, az álmok, álmodás történelmének kezdetétől foglalkoztatja az emberiséget. A legnagyobb gondolkodók, mint pl. Arisztotelész, Hippokratész, Freud vagy Pavlov próbálták feltárni és megmagyarázni az alvás fiziológiáját, pszichológiai aspektusait, kideríteni azt, hogy miért van szükségünk alvásra és mi történik alvás alatt a szervezetben.

 

Az alvás elengedhetetlenül fontos a megfelelő napközbeni aktivitáshoz. Az elégtelen alvás következtében fáradtak, kimerültek leszünk, nem tudunk megfelelően koncentrálni, fokozott figyelmet igénylő feladatot ellátni. A fáradtság okozta hibás döntéshozatalt olyan súlyos következményekkel járó katasztrófák lehetséges okaként tartják számon, mint pl. a csernobili atomkatasztrófa vagy az Exxon Valdez zátonyra futása.

 

A XX. század nagy katasztrófáinak időpontját vizsgálva „megállapítható, hogy egyértelmű a korreláció a nagy katasztrófák időpontjai és az éberség circadian változása között”. Mivel az összes alvásbetegség ismertetése az oldal terjedelme miatt nem lehetséges és nem is célunk, a következőkben a leggyakoribb, napközbeni fokozott aluszékonyságot alvás-ébrenléti betegségeket mutatjuk be.